ANKETNI UPITNIK VEZAN ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA


Poštovani,

Adria Bonus d.o.o. iz Poreča (zajedno sa partnerima) radi na izradi SR-a za Općinu Bilice. Sa ciljem što kvalitetnijeg sagledavanja postojećeg stanja razvijenosti, a posebno budućeg razvoja, te određenih čimbenika koji su relevantni za realizaciju postavljenih zadataka, provodimo ovu anketu.
Molimo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete našim nastojanjima da što kvalitetnije izradimo Strategiju razvoja. Mi smatramo da je to naš zajednički cilj i doprinos razvoju.
Treba naglasiti da je ovakav način planiranja jedna od temeljnih odrednica europske prakse.
CAPTCHA