Antikorupcija: tablica ugovora sklopljenih u 2014. godini

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012.g. predviđena je mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti, s tim u vezi jačanja povjerenja u građana u iste.

 

Slijedom navedenog, Općina Bilice objavljuje tablicu ugovora zaključenih tijekom 2014. godine.

 

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Tablica ugovora sklopljenih u 2014. godini (90 kB)