Natječaji

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje projekata razvoja i unapređenja športa u 2018. godini

Objavljuje se Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje projekata razvoja i unapređenja športa na području Općine Bilice u 2018 godini. Tekst javnog poziva i obrazac zahtjeva pogledajte u dolje objavljenim PDF i DOC dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

Više...

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom

Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/17) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13.) Načelnik Općine Bilice, dana 16. kolovoza 2018. godine, donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom.

Tekst Odluke pogledajte u dolje objavljenim PDF dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Više...

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom

Objavljuje se Odluka o početku postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom na području Općine Bilice. Tekst i uvjete natječaja pogledajte u dolje objavljenim PDF i XLS dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

Više...

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice, dana 15. studenoga 2016. godine, objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Cijeli tekst poziva i kandidate koji mogu pristupiti provjeri znanja, te uvjete provjere pogledajte u dolje objavljenom PDF dokumentu (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Opširnije...

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Općinski načelnik Općine Bilice raspisuje natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice. Tekst i uvjete natječaja, kao i obavijest kandidatima pogledajte u dolje objavljenim PDF dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Više...

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području športa za 2016. godinu

Objavljuje se javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području športa za 2016. godinu i obrazac za prijavu programa ili projekata javnih potreba u športu Općine Bilice za 2016. godinu.

Tekst poziva i obrazac zahtjeva, kao i zaključak sa sjednice pogledajte i preuzmite u dolje objavljenim PDF dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Više...

Poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom Općine Bilice

Objavljuje se postupak javnog prikupljanja ponuda za opskrbu električnom energijom na području Općine Bilice. Tekst i uvjete natječaja pogledajte u dolje objavljenim PDF i XLS dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

Više...

Poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom Općine Bilice

Objavljuje se postupak javnog prikupljanja ponuda za opskrbu električnom energijom na području Općine Bilice. Tekst i uvjete natječaja, kao i odluku, pogledajte u dolje objavljenim PDF dokumentima (Pregled i preuzimanje dokumenata).

Više...

Rezultati pisanog testiranja za potrebe natječaja za komunalnog radnika

Objavljuju se rezultati pismenog testiranja za potrebe natječaja za radno obavljanje djelatnosti komunalnog radnika na području Općine Bilice. Rezultate testiranja za potrebe natječaja pogledajte u dolje objavljenom PDF dokumentu (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Više...

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam u službu na radno mjesto komunalnog radnika u Općini Bilice. Cijeli tekst obavijesti i kandidate koji mogu pristupiti pisanom testiranju, te uvjete pisanja testa pogledajte u dolje objavljenom PDF dokumentu (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Opširnije...

Obavijest za prijam u službu na radno mjesto komunalni radnik

Objavljuje se obavijest za prijam u službu na radno mjesto komunalnog radnika u Općini Bilice. Tekst i uvjete natječaja pogledajte u dolje objavljenom PDF dokumentu (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

Opširnije...