Ostali akti i uredbe

6. sjednica Općinskog Vijeća

Akti sa 6. sjednice Općinskog Vijeća (462 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Dječje igralište Grubišići (181 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Dječje igralište Novo naselje (181 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Nogostup Lugovići uz prometnicu ŽC 6277 (182 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Nogostup škola - Bosuć (181 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Druga faza izgradnje vodovoda u ulici Jažina (181 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Izgradnja vodovoda u ulici Marčinkovići (182 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Izgradnja vodovoda u ulici Meruš (182 kB)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije - Izgradnja vodovoda Mikulandre - Žicova punta (181 kB)

 

3. sjednica Općinskog Vijeća

Akti sa 3. sjednice Općinskog Vijeća (120 kB)


Odluke Načelnika Općine Bilice

Odluka o objavi prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Bilice (76 kB)

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bilice (109 kB)

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika Općine Bilice i njegovog zamjenika (92 kB)

Odluka o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova općinskog vijeća Općine Bilice (75 kB)

 

2. sjednica Općinskog Vijeća

Akti sa 2. sjednice Općinskog Vijeća (146 kB)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

26. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 26. sjednice Općinskog Vijeća (500 kB)

Proračun 2017 - opći dio (301 kB)

Proračun 2017 - posebni dio (381 kB)

Rebalans proračuna 2016 - opći dio (426 kB)

Rebalans proračuna 2016 - posebni dio (422 kB)

Plan nabave roba, radova i usluga u 2017 (228 kB)

 

25. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 25. sjednice Općinskog Vijeća (736 kB)

 

23. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 23. sjednice Općinskog Vijeća (177 kB)

 

22. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 22. sjednice Općinskog Vijeća (55 kB)

 

21. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 21. sjednice Općinskog Vijeća (141 kB)

 

20. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 20. sjednice Općinskog Vijeća (177 kB)

Plan nabave roba, radova i usluga u 2016 (55 kB)

 

19. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 19. sjednice Općinskog Vijeća (78 kB)

 

17. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 17. sjednice Općinskog Vijeća (92 kB)

 

9. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 9. sjednice Općinskog Vijeća (119 kB)

Pravilnik nabave bagatelnih vrijednosti (128 kB)

 

8. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 8. sjednice Općinskog Vijeća (47 kB)

7. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 7. sjednice Općinskog Vijeća (219 kB)

6. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 6. sjednice Općinskog Vijeća (97 kB)

4. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 4. sjednice Općinskog Vijeća (100 kB)

3. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 3. sjednice Općinskog Vijeća (100 kB)
 

2. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 2. sjednice Općinskog Vijeća (220 kB)

1. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2013-2017)

Akti sa 1. sjednice Općinskog Vijeća (220 kB)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

27. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2009-2013)

Akti sa 27. sjednice Općinskog Vijeća (580 kB)

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 1.1.2012. do 31.12.2012. (150 kB)

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 1.1.2012. do 31.12.2012. (240 kB)

 

25. sjednica Općinskog Vijeća (saziv 2009-2013)

Akti sa 25. sjednice Općinskog Vijeća (580 kB)