Izmjene i dopune proračuna Općine Bilice za 2018. Godinu (I)

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/9, 5/13, 8/13 i “Službenik glasnik Općine Bilice”, broj 3/18 i 5/18), Općinskog vijeća Općine Bilice na 15. sjednici od 21. prosinca 2018. godine donosi:

Tekst objave i dokumente s izmjenama i dopunama pregledajte na poveznicama: