Načelnik općine BIlice

Načelnik općine je nositelj izvršne vlasti općine, zadužen da provodi politiku i regulira odluke i druge akte skupštine općine i rukovodi administrativnom službom općine. Načelnik općine i njegov zamjenik biraju se neposredno sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik obavlja poslove iz djelokruga Općine propisane člankom 37. Statuta općine Bilice.Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se odrediti da načelnik svoju dužnost obavlja počasno.

 

Načelnik općine Bilice:

Josip Čaleta
T +385 (0)91 44 585 40

 

Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja počasno, a za svoj rad ima pravo na naknadu troškova, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se odrediti da zamjenik načelnika svoju dužnost obavljaju profesionalno.

 

Zamjenik načelnika općine Bilice:

Goran Grubišić