Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Bilice

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine”, broj 23/17 i 72/17), članka 26. i 51. Statuta Turističke zajednice Općine Bilice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/10), te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Bilice, koju je donijelo  Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Bilice 14. ožujka 2019. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Bilice, 08. travnja 2019. godine, raspisuje natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Bilice.

Tekst i uvjete natječaja pregledajte na poveznici: