Odluka o početku postupka jednostavne nabave i poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila

Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/17) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18), Načelnik Općine Bilice, dana 07. svibnja 2019. godine, donosi odluku o početku postupka jednostavne nabave za nabavu osobnog automobila.

Tekst odluke pregledajte na poveznicama: