Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za zgradu Općine u Bilicama

Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 1/17) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», vroj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18), Načelnik Općine Bilice, dana 29. ožujka 2019. godine, donosi odluku o početku postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za zgradu Općine u Bilicama.

Tekst objave kao i poziv za dostavu ponuda pregledajte na poveznicama: