POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice, dana 15. studenoga 2016. godine, objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Cijeli tekst poziva i kandidate koji mogu pristupiti provjeri znanja, te uvjete provjere pogledajte u dolje objavljenom PDF dokumentu (Pregled i preuzimanje dokumenata).

 

 

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (83 kB)