Program subvencioniranja projekata razvoja i unapređenja športa na području Općine Bilice u 2019. godini

Na temelju 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) Načelnik Općine
Bilice, dana 10. listopada 2019. godine, donosi program subvencioniranja projekata razvoja i unapređenja športa
na području Općine Bilice u 2019. godini.

Tekst programa, javni poziv i obrazac pregledajte na poveznicama: