Proračun Općine Bilice za 2019. godinu

Objavljuje se proračun Općine Bilice za 2019. godinu s projekcijom za 2020.-2021. godinu.

Detalje proračuna pregledajte na poveznicama:

Projekcija plana proračuna – Opći dio

Projekcija plana proračuna – Posebni dio i Radni dio

Proračun 2019-2021 – poseban dio