Urbanistički plan uređenja – Stubalj

SObalno područje naselja Bilice s pripadajućim akvatorijem dijela naselja Stubalj (uvala Stubalj) predstavlja značajnu prostornu, ekološku i ekonomsku vrijednost za cjelokupno područje općine Bilice.

Zapostavljenost i neuređenost ovog užeg obalnog pojasa (unutar 70 metara zaštićenog obalnog područja mora) inicira prioritenu zadaću planskog uređenja te definiranja uvjeta korištenja ovog dijela obale i akvatorija.

 

Urbanistički plan uređenja uvale Stubalj

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Urbanistički plan uređenja uvale Stubalj (9 mB)

Karta 1: Korištenje i namjena površina (370 kB)

Karta 2: Prometna, ulična, i komunalna infrastrukturna mreža (432 kB)

Karta 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (348 kB)

Karta 4: Način i uvjeti gradnje (195 kB)

 

Urbanistički plan uređenja – Stubalj I

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Karta 1: Korištenje i namjena površina (427 kB)

Karta 2: Prometna, ulična i komunalna infrasrukturna mreža (448 kB)

Karta 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (319 kB)

Karta 4: Način i uvjeti gradnje (316 kB)

 

Izmjene i dopune zone centralnih sadržaja Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja uvale Stubalj (11.4 mB)

Karta 1: Korištenje i namjena površina (470 kB)

Karta 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite okoliša (451 kB)

Karta 4: Način i uvjeti gradnje (474 kB)