Vijeće općine Bilice

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ima 11 članova koji većinom glasova svih članova predstavničkog tijela biraju predsjednika i potpredsjednika.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

 

Predsjednik općinskog Vijeća:

Neven Mikulandra
T +385 (0)91 44 585 43

 

Zamjenik predsjednika općinskog Vijeća:

Siniša Dragutin

 

Općinski vijećnici: 

Goran Grubišić
Slavica Slavica
Vedran Ćaleta
Ivica Džaja
Živko Petrović
Josip Durbić
Ranko Jakovljević
Marina Grubišić
Ante Grubišić