Javna nabava

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. Ožujka 2011. godine donijela Zaključak kojim se zadužuju sva tjela javne vlasti da podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskažu prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice donijelo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2013 godinu.

 

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu (112 kB)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu (prva verzija) (117 kB)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu (160 kB)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu (134 kB)