Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

0°C
Array
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C

Općinsko Vijeće Općine Bilice

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ima 11 članova koji većinom glasova svih članova predstavničkog tijela biraju predsjednika i potpredsjednika.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

 

Predsjednik općinskog Vijeća

Neven Mikulandra 
T +385 (0)91 44 585 43

 

Zamjenik predsjednika općinskog Vijeća

Mario Mikulandra

 

Općinski vijećnici

  • Siniša Dragutin
  • Ranko Jakovljević
  • Slavica Slavica 
  • Živko Petrović 
  • Štefan Kasipović 
  • Ivica Gatara
  • Milka Ćaleta-Car 
  • Josip Ćaleta-Car 
  • Mile Ćaleta