Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

Bilice

6°C
Clear
Nedjelja
13°C
9°C
Ponedjeljak
13°C
5°C
Utorak
14°C
6°C
Srijeda
13°C
6°C
Četvrtak
13°C
8°C

Općinsko Vijeće Općine Bilice

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ima 11 članova koji većinom glasova svih članova predstavničkog tijela biraju predsjednika i potpredsjednika.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

 

Predsjednik općinskog Vijeća

Neven Mikulandra 
T +385 (0)91 44 585 43

 

Zamjenik predsjednika općinskog Vijeća

Siniša Dragutin

 

Općinski vijećnici

  • Goran Grubišić 
  • Slavica Slavica 
  • Vedran Ćaleta 
  • Ivica Džaja 
  • Živko Petrović 
  • Josip Durbić 
  • Ranko Jakovljević 
  • Marina Grubišić 
  • Ante Grubišić