Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

0°C
Array
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C

Lokacija Općine Bilice

Općina Bilice nalazi se 3 km sjeverno od Šibenika. Površinom od 25,66 km² spada u manje općine i čini 0,86% sveukupne površine Šibensko-kninske županije.

Graniči s Gradom Šibenikom i Gradom Skradinom.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Bilicama ima 790 domaćinstva u kojima živi oko 2298 stanovnika, a unutar općine nalazi se 24 zaseoka: Butkovići, Novo–naselje, Pližote, Gatara, Grubišić, Buva, Mikulandra, Šparadići, Čaleta-car, Bura, Slavice-Karlovići, Petrovići, Ćaleta, Kalik, Lugovići, Dulibići, Slavica-Jolići, Mihaljevići, Slavica -Paprčići, Radići, Juras, Krnić, Jakšić, Sekulić, Perišić.

Svi zaseoci raspoređeni su u pet naselja: Novo Naselje, Podlukovnik, Podtrtar, Stubalj i Vrulje.

Karta