Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

0°C
Array
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C

Proračun Općine Bilice

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članak 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13, 8/13 i “Službeni glasnik Općine Bilice” broj, 3/18 i 5/18), Općinsko Vijeće Općine Bilice, na 14. sjednici, od 27. studenog 2018., donosi Proračun Općine Bilice za 2019. godinu.

Cjeloviti proračun možete pregledati i preuzeti na dolje navedenim poveznicama:

Ispis projekcije plana proračuna – Opći dio

Proračun 2019-2021 – poseban dio

Ispis projekcije plana proračuna – Posebni dio i Radni dio