Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

Bilice

6°C
Clear
Nedjelja
13°C
9°C
Ponedjeljak
13°C
5°C
Utorak
14°C
6°C
Srijeda
13°C
6°C
Četvrtak
13°C
8°C

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općina je ustrojila Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelokrugu, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Upravni odjel općine Bilice:

Krešimir Ćaleta-Car, dipl. oecc.
pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
T +385 (0)22 310 519
E k.caleta-car@opcina-bilice.hr

 

Antonija Erceg
stručni referent
T +385 (0)22 310 599
E a.erceg@opcina-bilice.hr

 

Joško Erceg
komunalni redar
T +385 (0)22 310 529
E j.erceg@opcina-bilice.hr