Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

Bilice

7°C
Clear
Nedjelja
13°C
9°C
Ponedjeljak
13°C
5°C
Utorak
14°C
6°C
Srijeda
13°C
6°C
Četvrtak
13°C
8°C

Poslovnik Općine Bilice

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 08. kolovoza 2009. godine donijelo je Poslovnik općine Bilice.

Ovim se Poslovnikom uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Bilice (u daljnjem tekstu Vijeće), i to postupak konstituiranja Vijeća, prava i dužnosti vijećnika, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor i način rada radnih tijela Vijeća, odnos Vijeća i Općinskog načelnika, postupak odlučivanja i donošenja akata, poslovni red sjednice, javnost rada i druga pitanja važna za rad Vijeća.