Službeni glasnik

Općine Bilice

Službeni glasnik

Općine Bilice

Pregledaj

Proračun

Općine Bilice

Proračun

Općine Bilice

Pregledaj

Bagatelna

nabava

Bagatelna

nabava

Pregledaj

Natječaji

zatvoreni i otvoreni

Natječaji

zatvoreni i otvoreni

Pregledaj

Prijava kvara na infrastrukturi

Prijava kvara na infrastrukturi

Želite prijavilžti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?
Prijavi kvar

Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

Biličani pitaju

Biličani pitaju

Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?
Pitajte nas

Bilice

5°C
Clear
Četvrtak
9°C
3°C
Petak
5°C
2°C
Subota
6°C
0°C
Nedjelja
8°C
1°C
Ponedjeljak
10°C
6°C

Poslovnik Općine Bilice

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 08. kolovoza 2009. godine donijelo je Poslovnik općine Bilice.

Ovim se Poslovnikom uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Bilice (u daljnjem tekstu Vijeće), i to postupak konstituiranja Vijeća, prava i dužnosti vijećnika, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor i način rada radnih tijela Vijeća, odnos Vijeća i Općinskog načelnika, postupak odlučivanja i donošenja akata, poslovni red sjednice, javnost rada i druga pitanja važna za rad Vijeća.