Turistička Zajednica Općine Bilice

Turistička Zajednica Općine Bilice

0°C
Array
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C
Petak
0°C
0°C

Načelnik Općine Bilice

Načelnik Općine je nositelj izvršne vlasti Općine, zadužen da provodi politiku i regulira odluke i druge akte skupštine Općine i rukovodi administrativnom službom općine. Načelnik općine i njegov zamjenik biraju se neposredno sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik obavlja poslove iz djelokruga Općine propisane člankom 37. Statuta općine Bilice. Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Posebnom odlukom Općinskog Vijeća može se odrediti da načelnik svoju dužnost obavlja počasno.

Načelnik općine Bilice

Josip Čaleta 

 

Općinski načelnik ima jednog zamjenika. Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja počasno, a za svoj rad ima pravo na naknadu troškova, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. Posebnom odlukom Općinskog vijeća može se odrediti da zamjenik načelnika svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Zamjenik načelnika općine Bilice

Goran Grubišić