Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/2013, 73/2017, 14/2019), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/2017, 84/2019) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Bilice donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.


Tekst odluke pregledajte na poveznici: