Prostorni plan

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja Općine prostorno planski je dokument kojim je obuhvaćeno ukupno područje jedinice lokalne samouprave Općina Bilice. To je osnovni i obvezatni prostorno planski

Pročitaj više »